Ylös alennustilasta

Maassamme on monia lehtikuvaajia,  joilla on jonkinverran kykyjä lehtityöhön. Meillä on muutamia ammattilaisiakin, kymmenkunta. Nuo ovat suureksi osaksi Lehtikuva Oy:ssä töissä, mutta satunnaisia valopilkkuja on Tampereella, Vaasassa, Lapin alueella ja Kotkassa. Ilman STT - Lehtikuva Oy:tä pääkaupunkiseudun lehtikuvauksen taso olisi surkea.
Osaavat kuvaajat ovat kaikki yli 50v. ja osa juuri siirtymässä eläkkeelle. Heidän osaamisensa ei siirry eteenpäin nuoremmille, kuten aiemmin tapahtui. Kuilu sukupolvien välillä on suuri, eikä mikään alan koulutus huomioi sitä. Nuoret saavat keksiä pyörän uudestaan epäpätevien opettajien ohjauksessa...tai sen puutteessa.

Lehtikuvaus on siis  suurissa vaikeuksissa ja kuvajournalismia näkee enää aniharvoin. Tässä alla keinomaailmaa, jolla päästäisiin eteenpäin. On taas aloitettava alusta -60 luvun hetkellisen nousun jälkeen.

1. Suomen journalistiliitto ilmoittaa kaikille jäsenilleen, että ne - jotka ovat allekirjoittaneet sitovia sopimuksia esimerkiksi Alman, Sanomien, TS:n tai vastaavien kustantajien kanssa, vastoin SJL suositusta irtisanotaan liitosta, elleivät kuvaajat irtisano omia sopimuksiaan välittömästi.

2. Suomen kuvajournalistit ry tekee saman ilmoituksen ja lisää, että lehtikuvaajien asemaa vaikeuttaneet päällikkökuvaajat erotetaan myös, jos heidän linjansa ei muutu. Journalistiliitostahan heidän pitäisi erota automaattisesti siirryttyään päälliköiksi.

3.  Erottaminen koskee myös kuvaajia, jotka myyvät kuviaan ao lehtiin, vaikka heillä ei sopimusta olisikaan, lehdet siis asetaaan tilanteeseen, jossa freelancekuvaajia ei ole saatavilla elleivät he ole yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen puitteissa toimivia.

4. Kaikki freet pitää koota jonkun uuden järjestelmän alle, joka kategorisesti ajaa vain freekuvaajien asiaa ja joka ilmoittaa kaikin tavoin estävänsä rikkurityövoiman käytön.

5.Amatöörijärjestöjä ja kameraseuroja houkutellaan pyytämään jäsenistöään, etteivät nämä kuvaa tai luovuta aineistoaan ilmaiseksi tai korvaustakaan vastaan lehdille.

6. Laaditaan sitova säännöstö kaikille lehtikuvaajilla, sitä on myös staffereiden noudatettava. Heidän on työssään oltava freenlanceille solidaarisia.

7. Freekuvaajia koulutetaan oivaltamaan, että he sahaavat omaa oksaansa poikki suostumalla yhä huonompiin ehtoihin. Käytetään ammattimaista työnohjausta ja työmarkkinapsykologeja.

8. Kuvajournalismikoulutus siirtyy luvanvaraiseksi ja sitä valvomaan perustetaan elin, joka tekee ilmaiseksi työnsä. Ennen koulutusta on oivallettava, ettei alalle enää mahdollisesti työllisty koskaan. Opiskelulle asetataan 10 uuden ihmisen vuosikatto. Mahdollisimman monta ammattitaidottomasti johdettua ja toteutettua kuvajournalismilinjaa suljetaan.

9. Freet ja vakituiset kuvaajat muodostavat ympäri maata opiskelupiirejä, joissa käsitellään alan tilannetta, journalismin teoriaa ja hankitaan työnohjausta.

10. Lehtitaloille ilmoitetaan ettei kukaan free työskentele enää nykyisillä ehdoilla ja että sopimusten on myös suojattava kuvaajien oikeuksia.
Palkkiopolitiikasta avataan keskustelu ja se saatetaan terveelle pohjalle. Lehtiä vaaditaan estämään ilmaiskuvaaminen, toimittajien kuvaaminen ja lehtien johdolle motivoidaan heiltä unohtunut visuaalisuuden merkitys modernissa maailmassa

11. Kaikki tämä on alku muutokselle, joka tähtää kuvaajien suurempaan osaamiseen ja vastuuntuntoon toisistaan ja kuvajournalismista.

Mitä tapahtuu jos alamäki jatkuu.
Yhteiskuntarauha kärsii parlamentarismin kärsiessä amatöörimäisestäpoliittisesta kuvaamisesta joka ei tuo lukijoita analyyttisten artikkeien ääreen.
Lehtien levikit pienevät koska kuvilla ei saada enää lukijoita sisään jolloin ilmoittajat oakenevat,
Median huono maine syvenee dollarin kuvatoimistojen geneeristen kuvien takia..Tämä norsu ei kuulu juttuun.

Ei kommentteja: